نویسنده: admin

  • چگونه یک کتاب خوان بشویم

    واقعیت این است که من خودم هم کتاب خوان حرفه ایی نیستم ولی تمایل زیادی دارم تا در این زمینه به صورت حرفه ایی عمل کنم و کتاب خوان بشوم. دیگر اینکه در این موضوع که کتاب خواندن چقدر خوب است نمی خواهم صحبت کنم و این پیش فرض را می گیرم که شما به…

  • نخستین پست

    همیشه نوشتن نخستین پست جذابیت های خاص خود را دارد و همین نوشته را هم که می نویسم واقعا احساس خوبی دارم به این دلیل که نوشتن در اینجا کمک می کند تا بهتر و بیشتر بیاندیشم و فکر کنم. من رضا حریری هستم. یک داروساز که یک داروخانه در شهر زیبای ارومیه دارد. ولی…